Rock & Love


חבילות אקוסטיות בגלי כנרת

ROCK & LOVE - אפרת גוש

בתוקף בתאריכים:
12.12.2024 - 14.12.2024
החל מ- 1,800 ₪ לזוג ללילה
לפרטים נוספים והזמנה

ROCK & LOVE - יהלי סובול

בתוקף בתאריכים:
09.07.2024 - 11.07.2024
החל מ- 1,800 ₪ לזוג ללילה
לפרטים נוספים והזמנה

ROCK & LOVE - דנה ברגר

בתוקף בתאריכים:
26.09.2024 - 27.09.2024
החל מ- 2,070 ₪ לזוג ללילה
לפרטים נוספים והזמנה

ROCK & LOVE - פיטר רוט

בתוקף בתאריכים:
01.08.2024 - 03.08.2024
החל מ- 2,250 ₪ לזוג ללילה
לפרטים נוספים והזמנה

ROCK & LOVE - ערן צור

בתוקף בתאריכים:
24.10.2024 - 26.10.2024
החל מ- 2,250 ₪ לזוג ללילה
לפרטים נוספים והזמנה

ROCK & LOVE - גבע אלון

בתוקף בתאריכים:
28.11.2024 - 30.11.2024
החל מ- 2,250 ₪ לזוג ללילה
לפרטים נוספים והזמנה

ROCK & LOVE - חמי רודנר

בתוקף בתאריכים:
20.08.2024 - 22.08.2024
החל מ- 2,430 ₪ לזוג ללילה
לפרטים נוספים והזמנה